diplomski rad
Uspješnost primjene Brailleove zvučne bilježnice u edukaciji i rehabilitaciji učenika oštećena vida

Danijela Budimir (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet