diplomski rad
Organizacija Brodske pukovnije s posebnim osvrtom na Babogredsku i Drenovačku satniju

Marija Gašparović (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet