završni rad
Filozofske sastavnice u spisu Sretan grad Frane Petrića

Damir Sekulić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet