Nakić, Kristian: Sinteza i strukturna karakterizacija kompleksnih soli [Co(NH3)6][Fe(C2O4)3] i [CoC2O4(NH3)4][Fe(C2O4)2(OH2)2]

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja