diplomski rad
Utjecaj prisutnosti mikotoksina u krmnim smjesama na proizvodne rezultate kokoši nesilica

Filip Di Nuzzo (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Hranidba životinja