diplomski rad
Karakterizacija ruralnog krajobraza srednjih Poljica donjeg toka rijeke Cetine

Lana Šaban (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Ukrasno bilje, krajobrazna arhitektura i vrtna umjetnost
Podaci o radu
NaslovKarakterizacija ruralnog krajobraza srednjih Poljica donjeg toka rijeke Cetine
AutorLana Šaban
Voditelj/MentorBranka Aničić (mentor)
Sažetak rada
Potencijali i osebujnosti ruralnog krajobraza Srednjih Poljica te kritični procesi koji ih danas obilježavaju, bili su poticaj izrade ovog rada. Cilj je karakterizacija ruralnog područja kroz pojedine okolišne sastavnice te s aspekta poljoprivredne proizvodnje i njegovog povijesno - ekonomsko tehnološki uvjetovanog porijekla. Posebna pozornost obratila se na neosporne prirodne i antropogene kvalitete krajobraza Srednjih Poljica, koje uključuju postojeću netaknutu prirodu kanjona rijeke Cetine koji od davne 1963. uživa status zaštićenog prirodnog krajolika. Istraživanje se sastoji iz teoretskog dijela (analiza prirodnih i antropogenih kvaliteta krajobraza uz opise i kartografske prikaze prirodnih kvaliteta područja) i terenskog dijela (detaljno prikupljanje terenskih podataka u svrhu rafiniranja granica krajobraznih područja, opisa karaktera te procjene stanja krajobraza). Klasifikacija krajobraznih uzoraka i opisi rezultirali su izlaznom kartom krajobraznih uzoraka što je dodatno potvrdilo povijesna obilježja krajobraza i prirodnost (sinteza ekoloških i estetskih kriterija vrijednih kulturnih krajobraza). Ispitivanjem lokalnog stanovništva nastojala su se prepoznati i definirati stajališta, vrijednosti i potencijali područja kako bi se utvrdile smjernice za daljnje usklađivanje društvenih, proizvodnih, kulturnih i ekoloških interesa. Svim analizama prirodnih i antropogenih čimbenika i karakterizacijom područja u dvije razine (krajobrazna područja i uzorci) utvrdilo se da su Srednja Poljica od značajne važnosti za kulturne krajobraze Primorske Hrvatske. To dokazuju iznimni dijelovi područja kao što su pasike i suhozidne terase u dolini Cetine, što pospješuje prepoznatljivost prostora Srednjih Poljica. Razmatrano područje oduvijek je sastavni predmet ruralnog krajobraza, a važnost njegovog uređenja očituje se u cjelovitom i autentičnom načinu zadržavanja tradicionalne strukture i funkcionalnih obilježja.
Ključne riječiruralni krajobraz Srednja Poljica prirodni i antropogeni ĉimbenici karakterizacija krajobraza
Povjerenstvo za obranuBranka Aničić (predsjednik povjerenstva)
Petra Pereković (član povjerenstva)
Stanko Stergaršek (član povjerenstva)
Goran Andlar (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineUkrasno bilje, krajobrazna arhitektura i vrtna umjetnost
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Krajobrazna arhitektura
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaKrajobrazna arhitektura
Akademski / stručni nazivmagistar/ magistra inženjer/inženjerka krajobrazne arhitekture
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. prosp. arch.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-30
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
All of the potentials and distinctive richness of the rural landscape called Srednja Poljica, as well as the critical processes that defines them today, served as a main incentive for creating this study. The goal was to classify the rural area from the aspect of agricultural production, its historical, economic and technological origin as well as with the help of several environmental principles. Special attention was devoted to the undisputed natural and anthropogenic qualities of the landscape Srednja Poljica, which include existing intact nature of the Cetina river canyon that has been enjoying the status of a protected natural scenery since the year 1963. Research consists of theoretical (analysis of natural and anthropogenic qualities of the landscape with descriptions and cartographic depictions of natural qualities of the area) and field part (thorough filed data gathering for the purpose of refining the boundaries of the landscape area, description of its characteristics and the evaluation of landscape conditions). Classification of the landscape patterns and its descriptions resulted in the output map of the landscape templates which additionally confirmed historical elements of the landscape and its naturalness (synthesis of ecologic and aesthetic criteria for valuable cultural landscapes). Interrogation of the local community was meant to identify and define perspectives, valuables and potentials regarding the area so that they can serve as a basis for creating guidelines for further adjusting the social, ecological, cultural and productive interests. With an in-depth study of natural and anthropogenic factors and with the classification of the environment on two levels (landscape areas and patterns), it has been confirmed that the Srednja Poljica is of significant importance for cultural landscapes of Primorska Hrvatska. Small karst fields and dry stone walls in the Cetina Valley serve as a proof for the statement above and they also represent recognizable features of the Srednja Poljica. Discussed territory has always been a part of rural landscape and the importance of its decoration manifests through holistic and authentic way of keeping the traditional structures combined with its functional features.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)rural landscape Srednja Poljica natural and anthropogenic elements landscape character assessment
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:488906
PohranioValentina Bezek