specijalistički diplomski stručni
Turistička atrakcijska osnova Malog Lošinja kao mogućnost za rebrending destinacije

Martina Lezaić (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za turizam