Rad nije dostupan
diplomski rad
USPOREDBA OSJETLJIVOSTI DVIJE KULTURE VRSTE LEMNA GIBBA L. (LABORATORIJSKE I KULTURE IZ RIBNJAKA NARTA) NA BAKAR

Ivana Gračanac (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju