završni rad
USPOREDNA ANALIZA POKAZATELJA TURISTIČKE DJELATNOSTI U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI PREMA POPISIMA STANOVNIŠTVA 2001. I 2011. GODINE
diplomski rad

Mario Vojković (2015)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet