diplomski rad
Priprava ekstrakata brokule i ispitivanje njihove biološke aktivnosti

Tina Barbir (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Laboratorij za tehnologiju i primjenu stanica i biotransformacije