diplomski rad

Započelo testiranje samoarhiviranja ocjenskih radova

Objavljena je Specifikacija za samoarhiviranje ocjenskih radova koju je izradila Radna skupina za ocjenske radove. Postupak samoarhiviranja je u tijeku testiranja. Ustanove zainteresirane za testiranje i aktivaciju samoarhiviranja mogu se obratiti na

Više pojedinosti o samoarhiviranju pogledajte na web-stranicama Dabra.

 

Subscribe to RSS - diplomski rad