diplomski rad
Patvorenje ovčjih i kozjih sireva na tržištu Republike Hrvatske

Monika Pećnik (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Mljekarstvo