Nova funkcionalnost u repozitorijima – spremanje radova (bookmark)

Na repozitorijima u Dabru omogućeno je spremanje objekata u liste (engl. bookmark), što svakom prijavljenom korisniku pruža mogućnost spremanja pojedinih radova u vlastitu listu (Moje liste). Na taj način je moguće željenim radovima naknadno pristupati bez ponovnog pretraživanja repozitorija.

Osim stvaranja i upravljanja listama, funkcionalnost omogućuje označavanje, pohranjivanje, uklanjanje i dijeljenje objekata unutar lista te dijeljenje cijelih lista s drugima. Popis Moje liste nalazi se na lijevoj strani sučelja, a neovisno o tome na kojem se repozitoriju određeni rad spremi u listu – isti je moguće vidjeti u listi na svim repozitorijima (uz prijavu).

O načinu korištenja nove korisničke funkcionalnosti održan je webinar, a snimku možete vidjeti ovdje.

Više od 100 000 objekata pohranjeno u ZIR-u

Pogledi i preuzimanja objekata u ZIR-u u cijelom svijetu

U Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova (ZIR) pohranjeno je više od 100 000 digitalnih objekata, od čega je 40,5% objekata u otvorenom pristupu. U 2019.  godini objekti u ZIR-u pregledani su više od 1 553 000 puta.

Osim u Hrvatskoj, objekte u ZIR-u pregledavaju i preuzimaju korisnici iz gotovo svih zemalja svijeta. Nadamo se da će u 2020. godini biti dostupno još više objekata u otvorenom pristupu!

Paginacija

Subscribe to Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIR RSS