Započelo testiranje samoarhiviranja ocjenskih radova

Objavljena je Specifikacija za samoarhiviranje ocjenskih radova koju je izradila Radna skupina za ocjenske radove. Postupak samoarhiviranja je u tijeku testiranja. Ustanove zainteresirane za testiranje i aktivaciju samoarhiviranja mogu se obratiti na

Više pojedinosti o samoarhiviranju pogledajte na web-stranicama Dabra.

 

Dissertations & Theses Global

Sveučilište u Zagrebu je u 2016. godini pretplatilo bazu Dissertations & Theses Global izdavača ProQuest. ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT Global) je najopsežniji repozitorij diplomskih radova i disertacija od 1743. do danas. Sadrži 3,8 milijuna radova sa sveučilišta iz 88 zemalja diljem svijeta, a od kojih 1,7 milijuna s cjelovitim tekstom. Trajanje pristupa je od 1. srpnja 2016. do 30. lipnja 2017. godine. Pretraživanju baze možete pristupiti ovdje.

Paginacija

Subscribe to Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIR RSS