Prvo obilježavanje Međunarodnog dana općega pristupa informacijama

Dana 28. rujna 2016. po prvi je puta obilježen Međunarodni dan općeg pristupa informacija (International Day for Universal Access to Information, IDUAI). Tom je prigodom više od 20 zemalja raznim aktivnostima i javnim programima sudjelovalo u promicanju važnosti općeg pristupa informacijama.

Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) i Međunarodno udruženje nakladnika (International Publishers Association, IPA) također su se pridružili međunarodnom programu obilježavanja, naglašavajući važnost i ulogu knjižnica i nakladnika kao zagovaratelja općega prava pristupa informacijama.

Dodane nove statistike u sustavu Dabra

Statistika svih objekata

Na stranicama Dabra pod opcijom Statistika dostupne su dvije nove statistike koje omogućuju detaljno praćenje rasta repozitorija. Prvi graf prikazuje rast ukupnog broja objekata u Dabru, objavljenih objekata i objekata u otvorenom pristupu po mjesecima, uključujući završne i diplomske radove, doktorske disertacije, znanstvene magistarske radove i njihove priloge. Drugi graf prikazuje broj otvorenih repozitorija od osnutka Dabra do danas.

 

 

Analiza softvera za otkrivanje plagijata

Promicanje etičnosti i sprječavanje plagijarizma česta su tema u znanstveno-obrazovnoj zajednici, s obzirom na porast broja javno dostupnih obrazovnih i znanstvenih sadržaja.

Prepoznavši važnost tematike, Srce je provelo analizu softvera za otkrivanje plagijata kako bi pomogli visokoškolskim ustanovama u odabiru prikladnog softvera. Analizirani softveri PlagScan, Turnitin, Unplag i Urkund služe za pronalazak podudarnosti među dokumentima koji upućuju na potencijalne plagijate.

Rezultati analize dostupni su na poveznici http://www.srce.unizg.hr/plagijarizam.

Paginacija

Subscribe to Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIR RSS